ProcesPartner

spoločnosť, ktorá je na slovenskom a českom trhu so svojou unikátnou službou jediná svojho druhu.

ProcesPartner je špecializovanou právnou a finančnou organizáciou, ktorá poskytuje svoje služby všetkým, ktorí sa chcú domôcť svojho práva na spravodlivosť súdnou cestou. Poskytuje služby prevzatia nákladov súdnych konaní, vyhodnocuje pravdepodobnosť úspechu v súdnom konaní a poradenstvo pri domáhaní sa práv občanov, firiem a inštitúcií.

Základným poslaním spoločnosti ProcesPartner je pomáhať všetkým – právnickým osobám i občanom – domôcť sa svojich práv právnou cestou, a to vďaka financovaniu nákladov súdnych, rozhodcovských či správnych konaní, v ktorých sú presadzované nároky spočívajúce vo finančnom, alebo inak peniazmi oceniteľnom plnení. ProcesPartner nastupuje v prípadoch, pri ktorých potencionálny žalobca nie je z rôznych dôvodov schopný, alebo ochotný hradiť náklady konania a musel by sa teda z finančných dôvodov svojho oprávneného nároku vzdať. ProcesPartner je teda často jednou z posledných šancí klienta na dosiahnutie spravodlivosti.

Pre mnohých zákazníkov je ťažké si predstaviť  ako vlastne naša spoločnosť funguje. Poďme si to vysvetliť.

ProcesPartner ako „právna banka“?

ProcesPartner pomáha občanom a firmám pri vedení ich súdnych konaní tým, že za nich hradí náklady spojené s vymáhaním ich práva súdnou cestou. Ľudovo povedané, ProcesPartner zainvestuje svoje finančné prostriedky preto, aby ste sa mohli súdiť o svoje práva a nemuseli súdne výdavky a ďalšie náklady hradiť zo svojho.  Úhrada nákladov nie je úverom ani pôžičkou, týmto financovaním nevznikajú našim klientom žiadne finančné záväzky. ProcesPartner preberá i riziko ďalších nákladov vašej prípadnej prehry. Ak  prehráte súdny spor, stratené sú naše finančné prostriedky, nie Vaše.

ProcesPartner  ako „agentúra pre financovanie súdnych konaní“?

ProcesPartner je finančno-právna organizácia, ktorá pomáha klientom domôcť sa práva súdnou cestou dvoma spôsobmi: financiami a právnymi znalosťami. Prirodzenou súčasťou našich služieb je totiž aj vyhodnocovanie šancí na úspech na súde. Ľudovo povedané, keď Vám ProcesPartner povie, že do toho nejde, tak to znamená, že podľa názoru ich expertov buď nemáte šancu spor vyhrať, alebo Vám žalovaná strana aj tak nezaplatí. Ale keď Vám povie, že náklady konania za Vás uhradí, šanca existuje a nie je malá.

ProcesPartner ako „sponzor práva na spravodlivosť“?

ProcesPartner pomáha svojim klientom dosiahnuť spravodlivosť súdnou cestou, nepreberá ale Váš spor a jeho vyriešenie. ProcesPartner sa zameriava na dodanie finančných prostriedkov a právneho know-how, pomoc pri hľadaní vhodného advokáta, nastavenie smeru a vedenie sporu… Je toho skrátka viac, než si myslíte.

ProcesPartner ako „expertne právna kancelária“?

Sme právnici, ktorí disponujú – okrem medzinárodného finančného zázemia – predovšetkým vynikajúcimi znalosťami ako slovenského práva, tak aj legislatívy EU. Významnou pridanou hodnotou našej činnosti je taktiež komplexná starostlivosť o zákazníka – od rady, vyhodnotenia úspešnosti, cez úhradu nákladov až po prevzatie rizika súdnej prehry. Zákazník tak v podstate nemá čo stratiť.