Chcem uhradiť súdne náklady

Bola Vám spôsobená škoda ?

Dodali ste tovar a nebolo Vám zaplatené ?

Požičali ste si peniaze a dlžník ich nie a nie vrátiť ?

Máte nárok na odstupné, ale bývalý zamestnávateľ nechce platiť ?

Predali ste nehnuteľnosť a posledná splátka stále neprichádza ?

Nebojte sa, súdiť sa o svoje práva môžete už teraz i bez finančných prostriedkov.

Keď chcete brániť svoje práva, je často jedinou správnou cestou obrátiť sa na súd. Ale súdne konanie nie je lacná záležitosť. A Vy v tejto chvíli nemáte dostatok financií, alebo jednoducho len nechcete hradiť súdne výdavky zo svojho. Prečo riskovať finančný neúspech a míňať vlastné peniaze?

 

 

Nie je Vašou povinnosťou platiť súdne výdavky zo svojho ?

V mnohých prípadoch je súdne konanie jediným riešením, ako sa domôcť vlastných oprávnených nárokov a získať späť svoje peniaze. A práve v prípadoch, kedy by ste sa museli z finančných dôvodov svojho oprávneného nároku vzdať, prichádzame na scénu my. My, naši právnici a naše finančné zázemie, ktoré je pripravené pre vás.

Nie je totiž vašou povinnosťou mať peniaze na súdne konanie.

Nie je nutné sa vyznať v zložitom súdnom systéme.

Vy sa venujete svojím veciam a starosti o úhradu nákladov súdneho, rozhodcovského, či správneho konania nechajte na nás.

Nemusíte mať obavy z neúspechu, riziko ďalších nákladov v prípade súdnej prehry nesieme my.

Všetky súdne náklady a poplatky uhradíme my… za Vás!

 • Hradíme náklady súdneho, rozhodcovského, správneho a ďalšieho konania.
 • Hradíme náklady takých sporov /či mimosúdne dohody/, kde Vaše nároky spočívajú v peniazoch /alebo iným finančne oceniteľným plnením/
 • Preberáme náklady tiež  na mimosúdne riešenie Vašich pohľadávok právnou cestou
 • Hradíme  náklady súdnych konaní na území Slovenska a v zahraničí – pri sporoch mimo Slovenska sprostredkujeme právne zastúpenie v danej krajine
 • Hradíme odmeny advokátov, súdne poplatky, znalecké posudky a pod.
 • A čo je najdôležitejšie – neúspech je náš problém, ktorý bude stáť peniaze nás, nie Vás

Špecializujeme sa na spory, u ktorých to má zmysel

Našu službu prevzatia nákladov súdneho konania radi poskytneme ktorémukoľvek klientovi:

 • Ktorý z akéhokoľvek dôvodu nemôže, alebo nechce uhradiť náklady svojho súdneho nároku zo svojho
 • Ktorý chce súdnou cestou uplatniť svoje nároky presahujúce sume 25 000 Euro
 • Ktorý sa chce mimosúdne domôcť svojich nárokov vo výške presahujúcej 10 000 Euro

Naše služby poskytujeme medzinárodným korporáciám, malým firmám i bežným občanom

 • Sme pripravení postarať sa o úhradu nákladov spojených so súdnym kauzami veľkých firiem a medzinárodných korporácií
 • Naše znalosti a finančné zázemie poskytujeme taktiež firmám malej a strednej veľkosti, kde hodnota nimi vedených sporov býva obvykle v rade stoviek tisíc Euro
 • Naše služby využívajú v SR a v niektorých ďalších európskych krajinách taktiež bežný občania, ktorý sa súdia o relatívne malé čiastky
 • Náš finančný kapitál určený pre úhradu nákladov súdnych konaní je dostatočný pre riešenie súdnych sporov všetkých hodnôt

Naša odmena závisí na Vašom úspechu

 • Naša odmena je stanovená individuálne ako percentuálna časť hodnoty sporu/žalovanej čiastky a býva obvykle vo výške 20 – 40 %
 • Výška je závislá na zložitosti, rizikovosti a hlavne predpokladanej dĺžke trvania súdneho konania.
 • Nárok na odmenu nám vzniká až po úspešnom ukončení konania – výhre na súde a po získaní plnenia od protistrany. Nejde len o výhru na súde, ale žalované peniaze aj získať
 • Naši klienti v spolupráci s nami v prípade výhry v spore získajú až 80% svojej pohľadávky späť

Stručne, jasne

 • Keď máte finančnú či peniazmi oceniteľnú pohľadávku vďaka nám sa môžete súdiť o svoje právo.
 • My za Vás uhradíme všetky náklady a pomôžeme Vám súdny spor vyhrať.
 • V prípade neúspechu nesieme riziko straty vložených finančných prostriedkov i ďalších vzniknutých nákladov my – v takom prípade by sme skrátka pre Vás pracovali zdarma.