Otázky a odpovede

Na tomto mieste sa s Vami chceme podeliť o odpovede na otázky,
ktoré už niekto vzniesol pred Vami.
Pýtate sa nás totiž často – telefonicky, mailom, alebo pri osobných stretnutiach
s našimi špecialistami.

 

Naša služba je jediná svojho druhu v SR a ČR. A to preto, že v prevzatých prípadoch hradíme všetky poplatky spojené so súdnym konaním. Súdne poplatky, náklady na právne zastupovanie, znalecké posudky atď. a to na všetkých stupňov konania.
Na úvod dovoľte malú opravu: financovaním súdnych sporov rozumieme úhradu nákladov súdnych konaní pri riešení sporov, v ktorých žiadate svoje práva, svoje pohľadávky, svoje financie. Na začiatku každej spolupráce je podrobná analýza Vašej kauzy, vyhodnotenie možnosti súd vyhrať a z protistrany Vaše nároky vymôcť. Pre Vás ako potenciálneho klienta je to celé veľmi jednoduché: zavoláte nám, alebo necháte tu na webe svoje kontakty a my sa Vám ozveme späť. Dohodneme si schôdzku, povieme si, v čom spočíva Váš problém, naši právnici zanalyzujú naše spoločné šance a ak zistíme, že je reálna šanca na úspech, zahájime spoluprácu. V opačnom prípade budete vedieť, že súdiť sa vo Vašej kauze je pravdepodobne zbytočné ...
Medzi našich spokojných klientov patria veľké medzinárodné korporácie, ako aj bežní občania. Jednoducho povedané, "kategória" alebo "význam" klienta pre nás nie je dôležitá, sme pripravení pomôcť každému, kto z nejakého dôvodu nemôže alebo nechce financovať svoje súdne nároky zo svojho. Naše služby poskytujeme pre tých, ktorí si chcú súdnou cestou uplatniť svoje nároky vo výške 25 000 € a viac, alebo tých klientov, ktorí chcú mimosúdne uplatniť svoje pohľadávky v hodnote presahujúcej 10.000,-€. Pri tom všetkom, samozrejme, berieme finančné riziko možných právnych strát. Preto ani v prípade neúspechu v súdnom konaní, náš klient nebude mať žiadne náklady.
ProcesPartner je finančná spoločnosť, disponujuca týmom interných právnych odborníkov. Nie poisťovňa alebo banka, ktorá poskytuje úvery. Našou úlohou je prebrať a uhradiť náklady na súdne spory, v ktorých ide o Vaše financie alebo peniazmi oceniteľné nároky. Peniaze na súdne alebo iné poplatky nepožičiavame. Za Vás uhradíme náklady súdneho konania, Vy nič naspäť nesplácate. V prípade výhry vzniká nárok na našu odmenu, ktorá je vo výške vopred dohodnutého percenta z vysúdeného a obdržaného plnenia. V prípade prehry sme prebrali riziko straty už uhradených finančných prostriedkov a uhradíme aj náklady protistrane. ProcesPartner sa zaoberá financovaním nákladov súdneho konania. To znamená, že nepreberá spor a jeho vyriešenie za klientov, ale len dodáva finančné prostriedky. Zásadný rozdiel od bankového úveru alebo pôžičky spočíva v tom, že klient nemusí vynaložené prostriedky vracať a že ProcesPartner preberá riziko ďalších finančných výdavkov v prípade prehry.
Vo vybraných sporoch bývame úspešní na 90%.
Naša odmena závisí na Vašom úspechu - je stanovená individuálne ako percentuálny podiel hodnoty sporu / žalovanej sumy / a býva zvyčajne vo výške 20-40%. Výška je závislá od zložitosti, rizikovosti a najmä predpokladanej dĺžke trvania súdneho konania. Nárok na odmenu nám vzniká až po úspešnom ukončení konania-výhre na súde a po získaní plnenia od protistrany. Nejde len o to na súde vyhrať, ale peniaze od žalovaného aj získať. Naši klienti tak v spolupráci s nami v prípade výhry v spore získavajú až 80% svojej pohľadávky späť.
Žijeme v právnom štáte a spravodlivosť "je slepá", ako sa hovorí. Nikto, okrem sudcu, nemôže ani minútu pred rozsudkom vedieť, ako súdny spor dopadne. To na úvod. My, samozrejme, nemáme stopercentnú istotu, ako súd dopadne, či už vo Váš prospech, alebo proti vám. Ale na základe podrobného štúdia podkladových materiálov pre prípad, vďaka znalosti našich expertov a mnoho rokov skúseností s právnym systémom v slovenskej republike a v ďalších krajinách EÚ, môžeme s vysokou mierou pravdepodobnosti analyzovať svoje šance. Tam kde do sporu ideme bývame úspešní na viac ako 90%. Ak zistíme, že pravdepodobnosť úspechu je malá, alebo od dlžníka nič nezískame, tak potom do takého sporu nejdeme. Chránime Vás a naše financie, ktorými hájime Vaše právo na spravodlivosť. Ak sa pýtate, za akých podmienok zisťujeme šancu na úspech, odpoveď je: každý raz. Táto činnosť je neoddeliteľnou súčasťou našich služieb, realizujeme ju na začiatku spolupráce s každým klientom. Táto služba je samozrejme úplne zadarmo.
Pretože vkladáme do Vašich súdnych sporov, naše finančné zdroje a pretože o svoje peniaze nechceme prísť, preverujeme hneď na začiatku Vašu šancu na výhru. Vďaka mnohoročnej skúsenosti na trhu a hlavne vďaka znalostiam našich právnikov dokážeme dosť presne určiť mieru šance na úspech Vášho súdneho sporu. To nie je vychvaľovanie, to je matematický fakt. Tam, kde do sporu ideme, bývame väčšinou úspešní. Tam, kde zistíme, že nádej na úspech je mizivá, alebo, že dlžník nemá majetok, tak do sporu nejdeme. Áno, to sa nazýva "previerka šance vyhrať". Vďaka tomu sa chránime zbytočným výdavkom. Vďaka tomu dávame našim klientom pomerne jasné indície, či do sporu ísť (aj keď s našimi peniazmi), alebo sa radšej vzdať.
ProcesPartner financuje súdne, rozhodcovské, správne a iné konania svojich klientov. Financujeme také spory, alebo mimosúdne riešenie pohľadávok, kde nároky našich klientov spočívajú v peňažnom, alebo peniazmi oceniteľnom plnení. Financujeme taktiež mimosúdne riešenie pohľadávok súdnou cestou. Klientov v sporoch nezastupujeme. To je výsadou advokátov, s ktorými pri financovaní konania úzko spolupracujeme. Pomáhame klientom domôcť sa svojich práv na území SR a v zahraničí. U sporov mimo SR sprostredkujeme právne zastúpenie v danej krajine. ProcesPartner je pripravený financovať náklady spojené so súdnym vymáhaním práv klienta v oblasti ochrany duševného práva.
Tu je odpoveď veľmi ťažká ak nie nemožná. Nie sme tu preto, aby sme posudzovali odbornú či inú úroveň advokátov, takto sa vyjadrovať nechceme. Naviac platí, že klient aj jeho advokát si musia takpovediac ľudsky sadnúť. A práve preto môže byť každá rada tretej strany veľmi zavádzajúca. Je však pravdou, že s mnohými advokátmi už dlhé roky úspešne spolupracujeme, poznáme ich teda nielen z odbornej, ale aj ľudskej stránky, kontaktné údaje na týchto našich partnerov potom môžeme v prípade záujmu klientovi dodať. Vzájomnú dohodou o spolupráci si potom ale musia obe strany dohodnúť sami, my môžeme len dodať informácie typu: náš dlhodobý partner funguje v danom regióne, alebo má potrebnú, klientom požadovanú špecializáciu... Áno, takéto informácie vieme poskytnúť a poskytneme ich radi.
Výhoda našich služieb spočíva taktiež v tom, že my uhradíme všetky náklady, a to aj na niekoľkých stupňoch súdneho konania a kompletne prevezmeme finančné riziko prípadného neúspechu. Vy nemusíte vynakladať svoje finančné prostriedky, ktoré môžete využiť inakšie, zmysluplne.
Máme skúsenosti, že spojenie s našou spoločnosťou vyvoláva pri príprave a vedení súdneho konania patričný rešpekt. Naše spojenectvo tak v sebe skrýva – okrem iných výhod – protistranou vnímanú „ silu na Vašej strane“.
Áno, v prípade neúspechu na súde je povinnosť žalobcu uhradiť žalovanému vzniknuté náklady. A tieto náklady – náklady protistrany – v prípade neúspechu taktiež hradíme my.
ProcesPartner poskytuje svoje služby úhradu nákladov súdneho konania s nárokom od 25 000.- €, alebo pri mimosúdnom riešení vo sporoch s nárokom od 10 000.- €
ProcesPartner nie je banka, ani poisťovňa, neposkytuje pôžičky. Sme finančne – právna organizácia, ktorá pomáha svojim klientom domôcť sa spravodlivosti tým, že preberá náklady spojené s riešením sporov súdnou cestou.
Naša spoločnosť pôsobí v SR aj v ČR. A to dokonca nijak okrajovo, naopak na Slovensku má naša spoločnosť vlastného obchodného zástupcu. V právnych záležitostiach spolupracujeme s partnerskými advokátskymi kanceláriami. Naša činnosť sa však neobmedzuje iba na „ domáce“ kraje. Pôsobíme v rámci takmer celej EU, predovšetkým však v nemecky hovoriacich krajinách. Pokiaľ teda máte pohľadávku u odberateľa výrobku a uvažujete o financovaní, prosím zavolajte, alebo vyplňte kontaktné údaje do formulára na našej webovej stránke a náš pracovník Vás bude kontaktovať.
Zmysel to určite má. Predpokladáme, že ste si nejakým spôsobom písomne ( trebárs vo forme emailu ) dojednali predmet zákazky a jej cenu. Pokiaľ by ste nemali žiadnu písomnú zmluvu uzatvorenú, potom predpokladám, pokiaľ hovoríte o „poslednej“ nezaplatenej faktúre, že boli nejaké predchádzajúce ktoré boli uhradené. A z nich môže súd platobnú povinnosť dovodiť. Uvážte prosím, že pokiaľ sa nebudete súdiť, tak nielenže prídete o svoje právom zarobené peniaze, ale naviac klienta utvrdíte v tom, že sa oplatí „ísť o dom ďalej“, ku konkurencii a s ňou celý postup objednanie bez platenia opakovať. Takéto pomery vo svojej branži asi nechcete ... My sa však riešenia tohto problému súdnou cestou nezúčastníme. Minimálna hodnota súdneho sporu pre prevzatie nákladov financovania súdneho konania by mala byť minimálne 25 000 €.
Môžete si samozrejme požičať od banky, alebo nebankovej inštitúcie, avšak ako v ostatných prípadoch, dobre zvážte dôsledky takého konania, hlavne či a kedy budete môcť pôžičku vrátiť, pokiaľ neviete, ako dlho bude súdne konanie trvať a ako dopadne. Ďalej by do úvahu pripadalo poistenie právnej ochrany, avšak logicky len v tých prípadoch, kedy je dojednané vopred, čo tu zrejme nie je,. Vašu pohľadávku na spoločníka je taktiež možné postúpiť. Spoločností zaoberajúcich sa odkúpením pohľadávok je na Slovensku celá rada. V prípade solídneho jednania dostanete peniaze za postúpenie svojho práva ihneď, bohužiaľ sa jedná o čiastku v rade percent Vašej pohľadávky. A konečne je tu na trhu i služba postupujúca „opačne“, napr. spoločnosť ProcesPartner, kde zostávate vlastníkom pohľadávky Vy a Vy si uplatňujete na súde nárok ( z finančným prispením spoločnosti, ktorá preberá náklady súdneho konania a finančné riziko za Vás, za odmenu na podiele v prípadnom výnose v spore ), čo nemusí byť krátkodobá záležitosť, avšak takto získaná čiastka je rádovo vyššia.
Určite to nebolo naschvál, pravdepodobným dôvodom je jednoducho fakt, že Váš advokát našu spoločnosť a naše služby nepozná, ešte o nich nepočul. Bohužiaľ miera povedomia o možnosti financovania nákladov spojených so súdnymi spormi v SR dosiaľ nie je vysoká. Toto súvisí i s tým, že sme jedinou spoločnosťou, ktorá službu v takomto komplexnom rozsahu ponúka, a nemáme priamu konkurenciu, ktorá by sa s nami o prezentovanie tohto produktu s verejnosťou podelila. Ale snažíme sa túto situáciu zlepšiť, veď tieto služby sú výhodné aj pre advokátov! Týmto im pomáhame získať nového klienta, ktorý by sa bez nášho financovania ich klientom nestal, nesúdil by sa . Snáď sa nám skoro podarí dostať informácie o našich službách ku všetkým dobrým advokátom v tejto krajine!
Je zrejmé, že súdiť sa v rodine nesie nielen problémy finančné, ale aj osobného rázu. Pokiaľ ste síce príbuzného upomínal, ale nie za pomoci advokáta, alebo trebárs mediátora, tak teraz je tá pravá chvíľa na to. Ich pomoc spravidla býva lacnejšia, než si myslíte, a oni Vám nielen načrtnú, čo „obnášajú“ rôzne konkrétne riešenia, ale naviac oni nie sú v spore osobne angažovaní, takže môžu trochu skľudniť napätú emočnú atmosféru, a na druhej strane ukážu príbuznému, že to s riešením dlhu myslíte vážne. Pokiaľ by táto fáza neviedla k úspechu, budete sa musieť súdiť. A vyhliadka na úspech ? Tu by sme z vlastnej skúsenosti nemali ani tak obavu z vlastného súdneho konania, ale doporučujeme si vopred rozmyslieť, či bude prípadný výkon rozhodnutia úspešný, ľudovo povedané či je „ čo brať“. Platobnú schopnosť žalovaného teda odporúčame, pred začiatkom právnych krokov zvážiť. V každom prípade Vám prajeme veľa síl a držíme vám palce.
Vopred prehratý spor to určite nie je, skôr naopak. Píšete o veľkej medzinárodnej korporácii, nejedná sa teda o malého skrachovaného zamestnávateľa, ktorý by zostal bez majetku. Vo Váš prospech hovorí taktiež snaha veľkých korporácií vyhnúť sa negatívnemu mediálnemu obrazu a v neposlednej rade i výsledky súdnych sporov, ktoré sú často v prospech ( bývalých ) zamestnancov. Nemýľme sa, k dnešnému dňu sa môže jednať len o niekoľko výplat, avšak za dobu trvania súdneho konania môže čiastka narásť. Možno by sme vám odporúčali kontaktovať pred začiatkom súdneho konania podobne postihnutých kolegov/ne, pokiaľ je vás viac, alebo odborovú organizáciu pokiaľ existuje a poradiť sa o ďalšom (spoločnom) postupe. Tieto organizácie môžu mať viac informácií. Alebo vlastné právne poradenstvo a pod.. Domnievame sa , že vzdanie sa vášho nároku je v tejto chvíli predčasné.
Jedinou legálnou cestou, ako sa domôcť svojich nárokov v prípade, že dlžník neplní dobrovoľne, je súdna cesta. Vymáhacia agentúra, pokiaľ chce postupovať legálne, môže hroziť len uplatnením nároku na súde. Prečo sa domnievate, že nevyhráte? Nechcel by ste sa o tom najskôr porozprávať s našimi právnikmi?
Áno. Najskôr by sme poradili skúsiť sa obrátiť na nejakého advokáta v okolí. Advokáti sú povinný vás oboznámiť s rozsahom a výškou svojej odmeny na požiadanie predom. Možno by stálo za to jedného, dvoch, troch obísť a absolvovať úvodný rozhovor. Trebárs zistíte, že ten prvý sa zameriava na trestné veci, ale poradí Vám kolegu zo štúdií, a ten sa Vám bude zdať šikovný. Skúste zistiť, čo môžete u advokáta získať za štvrtinu, polovicu priemernej mesačnej mzdy v SR. Naviac advokáti sú za výkon svojej práce zodpovedný. Určitou alternatívou, nielen cenovou, môžu byť služby bezplatného poradenstva Slovenskej advokátskej komory, ale predovšetkým odborových zväzov, hospodárskych komôr či profesných združení. Často sa dávajú dohromady napr. klienti jedného skrachovaného subjektu, aby postupovali spoločne a znalosti aby si zdieľali. Zvážiť by ste taktiež mali, pokiaľ chcete riešiť otázku financovania nákladov súdneho konania, kontaktovali špecializované spoločnosti. Spoločnosti preberajú finančné riziká súdneho konania za odmenu z výnosu, vo vlastnom záujme každý prípad analyzujú zo strany reálnych vyhliadok na úspech v súdnom konaní. Výsledok takej analýzy by teda mohol byť zaujímavý i pre Vás a naznačil vám možné vyhliadky ďalšieho postupu.
Mnoho ľudí sa domnieva, že stačí raz nezaplatiť a exekútor už na druhý deň klope dlžníkovi na dvere. Lenže ono to nie je také ľahké. Exekúcii musí predchádzať celá rada krokov – od podania žaloby až po vydanie rozsudku. Potom nasleduje vyznačenie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti ktorá je posledným krokom na ceste za exekútorom. Teda len za predpokladu že dlžník ešte nezaplatil.
Zmenka je skvelým inštrumentom, ktorý nám dáva istotu, že o peniaze, ktoré ste požičali neprídete. Už len preto, že celé dôkazné bremeno – pokiaľ ide o popretie platnosti zmenky – leží na dlžníkovi. Veriteľ nemusí súdu vôbec preukazovať záväzok, na základe ktorého bola zmenka vystavená. Stačí keď predloží súdu originál zmenky. Pokiaľ bude zmenka spĺňať všetky náležitosti a súd nebude mať pochybnosti o jej platnosti, vydá zmenkový platobný rozkaz, tým uloží dlžníkovi, aby zmenkovú sumu plus náklady súdneho konania zaplatil do pätnástich dní. Alebo aby v rovnakej lehote podal na súd námietky – v ktorých musí uviesť, čo konkrétne proti pravosti, alebo nepravosti zmenky namieta. Keď uplynie lehota a dlžník sa k žalobe nevyjadril, môže veriteľ posunúť platobný rozkaz exekútorovi. Zmenka je premlčaná tri roky po dni splatnosti. Ani v prípade splatnej na videnie nie je tento čas neobmedzený. Podľa zákona je splatnosť zmenky nastavená automaticky rok po jej vystavení – po uplynutí tohto roku začne plynúť trojročná premlčacia doba.
Počiatočná analýza šance na úspech je neoddeliteľnou súčasťou našich služieb pri financovaní nákladov súdnych sporov. Poskytujeme ju každému klientovi, ktorý sa u nás domáha financovania svojej súdnej kauzy. Samostatne túto službu preverovanie šance na úspech neposkytujeme.
Bojovať za svoje práva, domáhať sa spravodlivosti, usilovať o oprávnené nároky. To sa na Slovensku ľahšie hovorí, ako skutočne koná. Súdne spory sú strašiakom každého človeka, podnikateľa či firmy. Z aktuálneho prieskumu vykonaného medzi manažérmi a majiteľmi firiem vyplýva, že od zahájenia súdneho konania, najviac odrádzajú finančné náklady a časová náročnosť, dôležitú úlohu hrá aj nedôvera v spravodlivosť a nejednoznačné rozhodovanie súdov. A keď už hovoríme o financiách, obava z finančnej náročnosti súdneho konania je uvedená ako dôvod prečo sa nesúdiť u viac ako 54% respondentov.
Veríme slovenskému súdnemu systému, a sme pevne presvedčení, že aj keď má naša krajina do ideálu stále ešte ďaleko, že žijeme v demokratickom právnom štáte. Mimochodom, z výskumu realizovaného spoločnosťou Ipsos v spolupráci s ProcesPartner vyplýva, že najväčšia nedôvera v slovenskom súdnictve panuje vo vekovej kategórii nad 54 rokov, kde dosahuje takmer 40%. Toto číslo veľmi kontrastuje s necelými 10% nedôvery vo vekovej kategórii do 26 rokov. Slovenskému súdnictvu všeobecne veria mladý a vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Prekvapivo významnú úlohu hrá v hodnotení aj politické presvedčenie. Voliči pravicových strán sú k práci súdov zhovievavejší, naopak voliči ľavice posudzujú ich nezávislosť omnoho kritickejšie.