Úvodní stránka

Ing. Jiří Kuliš, generálny riaditeľ Veľtrhy Brno

My sa síce našťastie veľmi nesúdime a taktiež disponujeme dostatočnými finančnými zdrojmi. Ale náklady na súdne konanie môžu byť vysoké a pre menšie firmy má  Vaša služba skutočný zmysel.

Prof. JUDr. Karel Eliáš, autor nového Občianskeho zákonníka, profesor Právnickej fakulty UK

Som skôr zdržanlivý, pokiaľ ide o zápal súdiť sa. Vybaviť spor dohodou a mimo súd ušetrí čas, energiu aj peniaze. Nehľadiac na to, že dohoda o spornej záležitosti je výsledkom, ktorý dosiahli obe strany z vlastnej vôle, zatiaľ čo výrok súdneho rozhodnutia im vnúti vonkajšia sila. Ale rozumiem dobre tomu, že niekedy naopak stojí za to ísť pred súd s plným nasadením, pokiaľ druhá strana nie je schopná, alebo ochotná dohodnúť sa a pokiaľ predmet sporu stojí za to, aby sme do neho svoj čas, energiu a náklady investovali. Zo službami, ktoré ponúka ProcesPartner, nemám skúsenosti – ani vlastné ani sprostredkované. Ale myslím si, že ide o rozumnú ponuku služieb, ktoré majú na trhu svoje miesto a iste si nachádzajú aj zákazníkov.