Veríme

Sme toho názoru, že každá seriózna firma by si mala klásť dlhodobé ciele. Mala by mať definované hlavné smery svojej činnosti, svoju víziu a svoje poslanie. To všetko je totiž veľmi dôležité. Pre samotnú firmu, ale tiež pre jej terajších a budúcich zákazníkov a klientov. Nestačí totiž o sebe len niečo tvrdiť. Omnoho dôležitejšie je nastavenému smeru vlastnej cesty veriť. Vnútri vlastnej firmy i vo vnútri každého z nás. A my takú vieru máme.

Naša vízia a poslanie

Chceme byť aj naďalej firmou, ktorá poskytuje svoje expertné znalosti a dlhoročné skúsenosti tým, ktorí ich potrebujú vo chvíli keď majú problém. Problém, ktorý nezavinili. Niekto im totiž odopiera právo na spravodlivosť, právo na to, na čo majú podľa práva plný nárok.

Chceme byť trvalo organizáciou, ktorá poskytuje rovnako kvalitné a profesionálne služby všetkým klientom bez rozdielu. Bez rozdielu vzdelania, spoločenského postavenia, znalosti právneho poriadku.

Pre všetkých, bez rozdielu dôvodu, ktorý ich dostal do problémov, ktoré chcú tento problém riešiť súdnou alebo mimosúdnou cestou. Pre všetkých, ktorí prídu a poctia nás svojou dôverou.

Chceme aj naďalej poskytovať nádej na spravodlivosť a domôženie sa svojich práv.

Chceme i naďalej hovoriť klientom pravdu o možnosti vyhrať spor, a to aj v prípadoch kedy musíme konštatovať, že nádej je nízka alebo žiadna.

Naše kľúčové hodnoty

Profesionalita – veríme v profesionalitu v poskytovaní našich služieb a taktiež v komunikáciu a starostlivosť o ktoréhokoľvek zákazníka či klienta

Partnerstvo – veríme, že zákazník a klient sú pre nás partnerom, ktorý v nás vkladá všetky svoje nádeje a svoju dôveru pri nakladaní s jeho prípadom, jeho súkromím a osobnými údajmi

Právo – veríme v právny systém krajiny kde pôsobíme v nádeji na spravodlivosť a zodpovedný prístup advokátov, právnikov, sudcov a v neposlednom rade aj zákonodarcov

Slušnosť – veríme, že jedine slušnosť v myslení a konaní môže priniesť obojstrannú dôveru a efektivitu pri spolupráci

Solídnosť – veríme, že jedine solídne skúmanie možností a nádej na výhru súdneho sporu je garanciou nášho i klientovho úspechu

Reputácia – veríme, že každý kladný aj záporný posudok, malý aj veľký prípad sú cesty na udržanie dobrého mena našej organizácie a že táto reputácia nesmie byť nikdy spochybnená