Dôležité pre advokátov

Služby prevzatia nákladov spojených so súdnym konaním sú rovnako výhodné pre koncového klienta i pre jeho advokáta. Úspešné vyriešenie prípadu je predsa tou najlepšou vizitkou advokátskej praxe a spokojný klient tým najlepším nástrojom propagácie v konkurenčnom prostredí advokácie.

Služby spoločnosti ProcesPartner aktívne využívajú už desiatky adokátskych kancelárií v Českej i Slovenskej republiky / v nemecky hovoriacich krajinách je toto číslo porovnateľné /. Advokáti na nich oceňujú hlavne ich jasné výhody a nulové riziká:

  • možnosť rozšírenia portfólia klientov a vedených sporov
  • možnosť prijať klienta, ktorého by inak z dôvodu nedostatku jeho finančných prostriedkov a neschopnosti úhrady poskytnutých služieb nemohli zastupovať
  • prevzatie nákladov súdneho sporu prináša advokátom istotu priebežnej úhrady odmeny za odvedenú prácu
  • pokiaľ advokát klientovi ponúkne a sprostredkuje prevzatie nákladov sporu, klienta ďalej súdnym konaním v spolupráci s nami sprevádza / ľudovo povedané ,, nepríde o neho,, /
  • advokát spoluprácou s našou spoločnosťou pomáha klientom presadzovať oprávnené nároky, ktoré by inak neboli uplatňované

Stručne povedané: služby prevzatia nákladov spojených so súdnym konaním pomáhajú advokátom získať klientov a prípady, ktoré, by sa inak klientom a prípadom nestali. Veď v anonymnom prieskume 53% českých respondentov priznalo, že ich od súdneho konania odradila práve finančná náročnosť. Slováci sa preto radšej vzdajú a nesúdia sa. Poďme toto alarmujúce číslo – v prospech klientov i v prospech kvalitných advokátov – spoločne zmeniť.