Pomáhame


Sme presvedčený, že úspešné podnikanie je zaväzok. Nielen voči klientom a vlastním zamestnancom, ale taktiež voči tretím osobám a nakoniec i celej spoločnosti. Snažíme sa však, aby naša proklamovaná společenská odpovednosť nebola len prázdnym pojmom, tak ako tomu často býva v mnohých prípadov.

Financujeme vzdelávací projekt Českosesudi.cz

Internetový projekt Českosesoudi.cz, kterého je ProcesPartner hlavním partnerom a iniciatíva Pro Fair Play, sa snažia ukázať verejnosti, ako predchádzať súdnym sporom a ak je to nutné, tak ako sa úspešne súdiť o vlastné práva. Borí ľudové mýty a nepravdy okolo fungovania práva v ČR.

Sme partnermi medzinárodného projektu Pro Fair Play

V rámci projektu Českosesoudi.cz sme od roku 2016 partnermi projektu Pro Fair Play na podporu rovných príležitosti.

Sme spolutvorcami projektu Hrdzavý paragraf

V rámci tejto anticeny verejnost hodnotí, ktoré zákony, vyhlášky, alebo nariadenia považuje za najhlúpšie, najzbytočnejšie, škodlivé a či len zbytočné. V minulom ročníku získali nejvyšší počet negatívných nominácii tieto najmenej obľúbené zákony: Zákon o zbraniach, Zákon o elektronických komunikáciach a Zákon o elektronických úkonoch a automatizovanej konverzii dokumentov.

Sme spoluautormi projektu Proces 2017

Táro kampaň si kladie za cieľ ukázať na základe skusenosti verejnosti, že súdnictvo v Českej republike funguje dostatočne kvalitne a že domôcť sa práva je v tejto krajine možné pre všetkých. Odborná porota udelila najvyšie hodnotenie príbehu s pracovným / komisiou udeleným / názvom „ Zmier za 20 minut, guľatá pečiatka do hodiny“.

Pomáhame študentom – budúcim právnikom

Sme partnermi Spolku českých právnikov Všehrd. Súčasťou našej spolupráce je mimo iné aj pomoc při šíreni dobrého mena tohoto spolku a taktiež při propagácii skvelej myšlienky, ktorá stála u zrodu tzv. Randovej nadacie.
Randova nadácia je jednou z nejstarších v Českej republike. Bola založena v roku 1876 v době hospodárskej krízy prof. Randou s cieľom podporiť mladých a nadaných študentov práv, aby mohli dokončiť svoje štúdia. Na túto historiu sa snaží v novej podobe nadviazať i nova Randlová nadácia, ktorá vznikla 23.8.2001.

Pomáhame na cestách

Podporujeme aktivity Šoferujem dobře.
Projekt Šoferujem dobre je súkromná občianská iniciatíva,
Ktorej hlavním zámerom je aktívne prispieť k znížovaniu počtu dopravných nehôd, aktívným zapojenim každého účastnika cestnej dopravy, predovšetkým vodičov, chodcov, pasažierov a ďaľších.