Dohoda o predbežnom posúdení

Na tomto mieste nájdete celý text prvej zmluvy, ktorú spolu – v prípade záujmu o naše služby – musíme podpísať. Táto zmluva sa volá „Dohoda o predbežnom posúdení a príprave financovania súdneho konania“ a jej zmysel je nasledujúci:

  • Jej podpisom vyjadrujete záujem o naše služby – v okamihu podpisu teda môže začať výmena informácií medzi Vami a spoločnosťou Procesinvest…
  • Jej podpisom sa Procesinvest zaväzuje informovať Vás /v tzv. primeranej dobe potrebnej pre zistenie a vyhodnotenie základných informácií o Vašom prípade/, či Váš prípad bude financovať alebo nie
  • Jej podpisom sa Procesinvest zaväzuje informovať Vás /v tzv. primeranej dobe potrebnej pre zistenie a vyhodnotenie základných informácií o Vašom prípade/, či Váš prípad bude financovať alebo nie

Podrobne si, prosím preštudujte text tejto Dohody o predbežnom dohody o predbežnom posúdení a príprave financovania súdneho konania. . Je to prvý krok, ktorý je nevyhnutný pre akúkoľvek ďalšiu činnosť , radi Vám všetko vysvetlíme.