ProcesInvest sa mení na ProcesPartner

Od januára 2016 dochádza k niekoľkým zmenám vo firemnej identite našej spoločnosti. Dovoľte nám ich teraz v krátkosti predstaviť.

Zmena prvá – meníme značkové meno, a to pre všetky európske krajiny, v ktorých pôsobíme. Novým menom sa stáva ProcesPartner, ktoré podľa nášho ho názoru lepšie vystihuje podstatu našich služieb a taktiež prirodzene deklaruje našu filozofiu. Z prirodzených dôvodov dochádza taktiež k úprave firemného loga. Na slovenskom trhu začíname používať celkom nový značkový slogan. Ďalšou – veľmi viditeľnou – súčasťou našich meniacich aktivít je zmena grafického designu nášho webu. Veríme, že sa Vám s nim bude dobre pracovať.

Všetko ostatné – napr. sídlo spoločnosti, kontaktné osoby, zloženie manažmentu či šírka služieb – ostávajú  bezo zmeny. Tešíme sa na prvú, alebo už opakovanú spoluprácu s Vami a do nového roku 2016 prajeme spoločnosti ProcesPartner  i  Vašej  firme veľa  síl, trpezlivosti a zdaru.