Ing. Jiří Kuliš, generálny riaditeľ Veľtrhy Brno

My sa síce našťastie veľmi nesúdime a taktiež disponujeme dostatočnými finančnými zdrojmi. Ale náklady na súdne konanie môžu byť vysoké a pre menšie firmy má  Vaša služba skutočný zmysel.